Strona głównaLife StyleTest Roma - czy może się mylić?

Test Roma – czy może się mylić?

Przez Redakcja

-

Test Romy jest testem hormonalnym stosowanym do wykrywania nowotworów złośliwych u kobiet. Ma on jednak niespójne wyniki z powodu różnic w podtypach guzów. Jest on również stosowany u pacjentek po menopauzie. W tym badaniu oceniano wartość predykcyjną testu ROMA i konwencjonalnego testu CA125 dla raka jajnika.

Zgodnie z aktualnymi badaniami, test Roma jest dokładniejszy niż CA125 w wykrywaniu złośliwych guzów jajnika u kobiet przed menopauzą. Ponadto oferuje on większą czułość u kobiet po menopauzie. Z drugiej strony, zapewnia mniejszą swoistość u pacjentek po menopauzie. Podczas gdy czułość testu ROMA była nieco wyższa niż CA125 w przypadku guzów jajnika typu endometrioidalnego, nie wykazał on żadnej poprawy w przewidywaniu guzów jajnika typu śluzowego i surowiczego.

Inną formą oceny dokładności testu ROMA jest współczynnik prawdopodobieństwa. Jest to stosunek prawdopodobieństwa pozytywnego wyniku testu do prawdopodobieństwa negatywnego wyniku testu. Na przykład, jeśli przewiduje się, że test ROMA będzie pozytywny w 70 procentach przypadków, oznacza to, że 30 procent pacjentek prawdopodobnie ma śluzowy guz jajnika.

Czułość testu ROMA była podobna do czułości testu CA125 w przypadku surowiczych i litych guzów jajnika. Jednakże ROMA był lepszy w określaniu podtypu guza u kobiet po menopauzie. Metaanaliza testów ROMA i CA125 wykazała, że ROMA ma taką samą czułość w ocenie ryzyka złośliwości jak inne dostępne na rynku narzędzia stratyfikacji ryzyka. Dodatkowo ROMA zapewniała wyższe PPV niż CA125.

Swoistość testu ROMA była wyższa niż LR2 i ADNEX, ale niższa niż RMI. Jednak NPV testu ROMA była wysoka, porównywalna z CA125. Ponadto ROMA zapewniał PPV, które było znacznie wyższe niż NPV dla CA125.

Między testami istniała znaczna heterogeniczność. Testy ROMA i CA125 zostały sklasyfikowane jako testy niskiego ryzyka, jeśli ich wyniki mieściły się w normie. Niemniej jednak test ROMA został sklasyfikowany jako niskiego ryzyka u dwóch trzecich pacjentek. Dlatego ważne jest określenie odpowiednich wartości odcięcia dla innych laboratoriów wykorzystujących wyniki ROMA.

Jednakże wyniki badań nad testami ROMA i CA125 mogą nie mieć zastosowania we wszystkich systemach opieki zdrowotnej. Dlatego systemy opieki zdrowotnej muszą wyważyć dokładność tych testów i konsekwencje związane z zasobami. Ponadto dokładność porównawcza tych testów musi być ograniczona do wysoko wyspecjalizowanych placówek. Ponieważ częstość występowania OC w uwzględnionych badaniach jest stosunkowo niska, nie jest prawdopodobne, aby wyniki można było zastosować w warunkach niespecjalistycznych.

Mimo że testy ROMA i CA125 wykazują wysoką swoistość i czułość, istnieją pewne obawy dotyczące wiarygodności tych testów. Jeśli badanie krwi nie zostanie zlecone prawidłowo, lekarze mogą postawić błędną diagnozę. Ponadto wyniki testów nie zawsze korelują z histopatologią guzów.

Oceń artykuł: Test Roma – czy może się mylić?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne Wpisy